794

Aukcje

Nowy parametr „Import zamówień bez zakresu na status” oraz zmiana sposobu obliczania nowej ilości w raporcie zmian ilości.

Domyślnie importowane są zamówienia ze statusem „gotowe do procesowania”. Parametr „Import zamówień bez zakresu na status” pozwala na zaimportowanie wszystkich zamówień bez względu na status po stronie systemu aukcyjnego.