798

Wizualizator przepływów magazynowych

Dodano rodzaj prezentacji wykresu oraz obsługę prezentacji elementu dokumentu produkcyjnego.