850

Aukcje

Zmieniony został sposób pobierania nazwy kontrahenta z danych do faktury i dostawy. Nazwa pobierana jest z odpowiednich pół formularza dostawy w zależności od tego czy pobieramy dane nabywcy lub adres dostawy.