884

PrestaShop

Zwiększono precyzję obliczeń cen przed rabatem do 8miu miejsc po przecinku z uwagi na zbyt duże odchylenia wynikające z zaokrągleń.