914

Aukcje

W polu „Forma zapłaty” dostępny jest identyfikator płatności. Może być wykorzystany do parowania płatności przy księgowaniu.

W konfiguracji ogólnej można załączyć możliwość definiowania przedrostka/przyrostka numeru zamówienia w celu identyfikacji konta. Liczba znaków numeru, przyrostka i przedrostka nie mogą ostatecznie przekroczyć 50 znaków inaczej pojawi się błąd przy imporcie zamówień.