915

Aukcje

Dodano opcje przenoszenia formy dostawy lub/i zapłaty do uwag zamówienia. Dane te potem trafią na dokument sprzedaży.

Opcje dostępne są w konfiguracji ogólnej programu. Zmiany ustawień wymagają restartu programu.