918

Aukcje

Aktualizacja sposobu pobierania EAN z parametrów aukcji. Dostosowanie do nowych funkcji serwisu aukcyjnego

KQS


Poprawa obsługi rabatu na pozycji zamówienia.