918

Aukcje

Aktualizacja sposobu pobierania EAN z parametrów aukcji. Dostosowanie do nowych funkcji serwisu aukcyjnego

KQS


Poprawa obsługi rabatu na pozycji zamówienia.

915

Aukcje

Dodano opcje przenoszenia formy dostawy lub/i zapłaty do uwag zamówienia. Dane te potem trafią na dokument sprzedaży.

Opcje dostępne są w konfiguracji ogólnej programu. Zmiany ustawień wymagają restartu programu.

914

Aukcje

W polu „Forma zapłaty” dostępny jest identyfikator płatności. Może być wykorzystany do parowania płatności przy księgowaniu.

W konfiguracji ogólnej można załączyć możliwość definiowania przedrostka/przyrostka numeru zamówienia w celu identyfikacji konta. Liczba znaków numeru, przyrostka i przedrostka nie mogą ostatecznie przekroczyć 50 znaków inaczej pojawi się błąd przy imporcie zamówień.

905

WooCommerce

Zmiana funkcji weryfikacji wersji WooCommerce. W niektórych instalacjach pojawiał się błąd identyfikacji użytkownika.

[invalid_username] Błąd: nieznany użytkownik. Proszę sprawdzić lub użyć adresu e-mail.

903

PrestaShop

Ustawianie statusu usługi na pozycji importowanego zamówienia wg oznaczenia asortymentu w magazynie.

BaseLinker

Aktualizacja funkcji ustawiania ilości w sklepie.

895

ShopGold

Pobieranie informacji o podatku, jednostce, statusie usługi z asortymentu magazynu dla importowanej ze sklepu pozycji zamówienia

WooCommerce

Obsługa sytuacji braku ceny/stawki podatku w sklepie podczas synchronizacji towarów

892

Magento

Zmiany dla Magento w wersjach >=2.3. Zmiana sposobu odczytu stanów w sklepie.

884

PrestaShop

Zwiększono precyzję obliczeń cen przed rabatem do 8miu miejsc po przecinku z uwagi na zbyt duże odchylenia wynikające z zaokrągleń.