Historia wersji

Na liście prezentowana jest końcówka numeru wersji widocznej na liście dodatków przy danym dodatku. Numery wersji dotyczą głównie dodatków sklepowych i wybranych dodatków dla systemu Magazyn. Na liście znajdują się tylko te numery wersji, dla których dany dodatek został opublikowany.

 • 918

  Aukcje

  Aktualizacja sposobu pobierania EAN z parametrów aukcji. Dostosowanie do nowych funkcji serwisu aukcyjnego

  KQS


  Poprawa obsługi rabatu na pozycji zamówienia.

 • 915

  Aukcje

  Dodano opcje przenoszenia formy dostawy lub/i zapłaty do uwag zamówienia. Dane te potem trafią na dokument sprzedaży.

  Opcje dostępne są w konfiguracji ogólnej programu. Zmiany ustawień wymagają restartu programu.

 • 914

  Aukcje

  W polu „Forma zapłaty” dostępny jest identyfikator płatności. Może być wykorzystany do parowania płatności przy księgowaniu.

  W konfiguracji ogólnej można załączyć możliwość definiowania przedrostka/przyrostka numeru zamówienia w celu identyfikacji konta. Liczba znaków numeru, przyrostka i przedrostka nie mogą ostatecznie przekroczyć 50 znaków inaczej pojawi się błąd przy imporcie zamówień.

 • 912

  BaseLinker

  Obsługa stronicowania przy pobieraniu listy towarów ze sklepu.

 • 905

  WooCommerce

  Zmiana funkcji weryfikacji wersji WooCommerce. W niektórych instalacjach pojawiał się błąd identyfikacji użytkownika.

  [invalid_username] Błąd: nieznany użytkownik. Proszę sprawdzić lub użyć adresu e-mail.

 • 903

  PrestaShop

  Ustawianie statusu usługi na pozycji importowanego zamówienia wg oznaczenia asortymentu w magazynie.

  BaseLinker

  Aktualizacja funkcji ustawiania ilości w sklepie.

 • 895

  ShopGold

  Pobieranie informacji o podatku, jednostce, statusie usługi z asortymentu magazynu dla importowanej ze sklepu pozycji zamówienia

  WooCommerce

  Obsługa sytuacji braku ceny/stawki podatku w sklepie podczas synchronizacji towarów

 • 892

  Magento

  Zmiany dla Magento w wersjach >=2.3. Zmiana sposobu odczytu stanów w sklepie.

 • 885

  ShopGold

  Obsługa kodów rabatowych

 • 884

  PrestaShop

  Zwiększono precyzję obliczeń cen przed rabatem do 8miu miejsc po przecinku z uwagi na zbyt duże odchylenia wynikające z zaokrągleń.

 • 883

  KQS

  Obsługa sklepów w wersji 6.1

 • 880

  ShopGold

  Poprawa obliczania kwot przed rabatem dla pozycji zamówienia.

 • 874

  PrestaShop

  Blokowanie rozpakowania pakietu jeśli nie mamy productId a tak jest gdy zamówienie pochodzi z jednego z dodatków allegro dla PrestaShop.

 • 873

  ShopGold

  Przenoszenie znacznika Faktura na zamówienie w DGCS System.

 • 872

  ShopGold

  Poprawa zapisu pozycji zamówienia z rabatem.

  Wizualizator przepływów magazynowych

  Zabezpieczenie generatora grafu przez zapętlonymi skutkami magazynowymi.

 • 866

  WooCommerce

  Poprawiona została obsługa pobierania danych ze sklepu gdy ilość rekordów przekraczała 100. Problem objawiał się stałym informowaniem o błędzie zapisania nowego produktu w sklepie.

 • 865

  WooCommerce

  Udostępnienie parametru ustawiania cen netto/brutto podczas synchronizacji produktów.

 • 864

  Wszystkie dodatki sklepowe

  Aktualizacja kraju kontrahenta w słowniku kontrahentów pod obsługę zagranicznych stawek VAT.

 • 863

  PrestaShop

  Poprawienie pobierania nazwy i adresu odbiorcy zamówienia.

 • 862

  PrestaShop

  Poprawa zapisu nazwy kontrahenta – zapis imienia (firstname) i nazwiska (lastname) do nazwy kontrahenta tylko jeśli nazwa firmy (company) jest pusta.

 • 861

  PrestaShop

  Przed wysłaniem nowego towaru do sklepu wszystkie znaki # z nazwy zostają zastąpione spacjami. Znak # nie jest dopuszczalny.

 • 860

  PrestaShop

  Poprawiono importu rabatu procentowego przypisanego bezpośrednio do towaru.

 • 859

  BaseLinker

  Poprawiono pobieranie danych adresowych z zamówienia dla danych z eBay.

 • 858

  BaseLinker

  Pobieranie nazwy klienta z adresu dostawy jeśli nie ma jej w nazwie do faktury.

  KQS


  Definiowanie nazwy dla sposobu płatności przelew i gotówka – dwa nowe parametry synchronizacji.

  Poprawa pobierania waluty zamówienia.

 • 855

  Aukcje

  Z uwagi na wprowadzone w zmiany w serwisie aukcyjnym zmieniliśmy miejsce, z którego pobierany jest numer EAN. Teraz jest on pozyskiwany z parametru GTIN gdzie w zależności od kategorii jest numerem EAN, ISBN lub ISSN.

 • 852

  PrestaShop

  Przy imporcie cennika/definicji wstępnie przyjmujemy, że cena pobrana z PrestaShop jest jednocześnie ceną netto i brutto. Dopiero jak ustalimy docelową stawkę VAT to ceny ustawią się prawidłowo.

 • 850

  Aukcje

  Zmieniony został sposób pobierania nazwy kontrahenta z danych do faktury i dostawy. Nazwa pobierana jest z odpowiednich pół formularza dostawy w zależności od tego czy pobieramy dane nabywcy lub adres dostawy.

 • 849

  Aukcje

  Dodany został parametr powodujący przeniesienie odczytu numeru EAN z parametrów aukcji po tym jak zostanie wyszukany kod kreskowy w treści/opisie aukcji.

 • 837

  KQS

  Obsługa wersji 5.6 KQS. Aktualizacja wagi i rozmiarów (gabarytów) produktu gdy załączono aktualizację opisu podczas aktualizacji produktów w sklepie.

 • 834

  WooCommerce

  Dodano obsługę dodatkowych pól „taxid” oraz „invoice” w ramach adresu billing/shipping zamówienia.

 • 832

  PrestaShop

  Dodanie zakresu na domyślny kraj przy wyszukiwaniu stawki VAT w sklepie. Brak zakresu mógł powodować przypisywanie złych stawek VAT dla nowo tworzonych towarów w sklepie podczas synchronizacji.

 • 831
  Aukcje

  Zasób zamówień w API Allegro dostępny publicznie. Zamówienia są już pobierane z publicznie dostępnego API. Zasób w wersji BETA przestał być dostępny.

 • 829
  Shoper

  Automatyczna akceptacja certyfikatu SSL. Nie ma już potrzeby podawania pliku certyfikatu serwera gdy chcemy włączyć synchronizację poprzez HTTPS.

 • 815
  PrestaShop. Nowy parametr i funkcjonalność.
  Rozpakowanie pakietu na zamówieniu

  Włączenie tej opcji powoduje, że jeśli na zamówieniu znajduje się pozycja z towarem (pakiet/bundle), który składa się z innych towarów to ta pozycja zostanie zapisana jako pozycje składowe z ceną rozdzieloną stosunkiem wartości.

  Stosunek podziału ceny ustalany jest na podstawie ceny elementu składowego w katalogu i obliczany względem ceny pozycji pakietu na zamówieniu. Tj. droższe produkty na sklepie będą miały wyższe ceny w pakiecie jednakże suma cen elementów składowych będzie (mniej więcej) równa cenie pozycji pakietu.

  Załączenie tej opcji może powodować groszowe różnice w stosunku do źródłowej wersji zamówienia wynikające z zaokrągleń. Różnica przy każdej pozycji jest prezentowana w raporcie po zakończeniu importu.

  Załączenie tej opcji powoduje pewne spowolnienie działania importu gdyż program musi poszukiwać informacji o składnikach pakietu w definicji produktu w sklepie. Dzieje się to dla każdej pozycji towarowej zamówienia.

  Uwaga! Po załączeniu tej opcji zamówienia już istniejące zostaną również zmodyfikowane.

 • 810
  PrestaShop

  W nowej wersji dodatku synchronizacji DGCS System z PrestaShop mamy teraz nowy parametr „Rozlicz rabat kwotowy zamówienia w pozycjach”, który należy załączyć w parametrach synchronizacji jeśli chcemy rozliczać rabaty kwotowe z zamówienia na pozycje zamówienia.

 • 809
  PrestaShop

  Dodano nowy parametr dopisujący klucz API przy każdej komunikacji ze sklepem.

 • 803

  W dodatkach sklepowych dodany został nowy parametr „Dopisz kraj do adresu kontrahenta”. Powoduje dodanie nazwy kraju do adresu kontrahenta w kartotece lub/i na zamówieniu w polu z ulicą.

 • 801
  PrestaShop

  Zmieniono sposób porównywania ceny podczas synchronizacji produktów. Problem pojawiał się podczas, gdy do Prestashop wysyłaną ceną było „symulowane brutto”. Objawiał się długotrwałą synchronizacją wszystkich produktów na sklepie.

 • 800
  PrestaShop

  Poprawiono obsługę zwalniania nieużywanej pamięci podczas synchronizacji.

 • 798
  Wizualizator przepływów magazynowych

  Dodano rodzaj prezentacji wykresu oraz obsługę prezentacji elementu dokumentu produkcyjnego.

 • 797

  Zmiana nazewnictwa INFOR -> DGCS System. Aktualizacja logo, nazw dodatków itp.

 • 795
  Aukcje

  Poprawa podpowiadania ilości w raporcie ilości (ilość jaka ma ostatecznie pojawić się na aukcji, nie pomniejszona o ilość sprzedaną) – odblokowanie klawisza „popraw”.

 • 794
  Aukcje

  Nowy parametr „Import zamówień bez zakresu na status” oraz zmiana sposobu obliczania nowej ilości w raporcie zmian ilości.

  Domyślnie importowane są zamówienia ze statusem „gotowe do procesowania”. Parametr „Import zamówień bez zakresu na status” pozwala na zaimportowanie wszystkich zamówień bez względu na status po stronie systemu aukcyjnego.

 • 789
  Wizualizer przepływów magazynowych

  Obsługa obu kierunków analizy.

 • 783
  Aukcje

  Nowa biblioteka do łączenia z systemem aukcyjnym.

 • 782
  Aukcje

  Przerwanie poszukiwania kodu produktu jeśli został już „jakiś” znaleziony.

 • 779
  Aukcje

  Tylko aktywne aukcje w raporcie aktualizacji ilości.

 • 778
  Aukcje

  Pobieranie zamówień tylko na podstawie READY_FOR_PROCESSING.

 • 774
  ShopGold

  Nowy dodatek dla sklepu ShopGold.

 • 772
  KQS

  Dostosowanie dodatku dla wersji 5.1 sklepu.

 • 771
  Aukcje

  Nowy dodatek do synchronizacji z portalem Allegro za pośrednictwem REST API.

 • 765
  Shoper

  Zaokrąglanie do 4 miejsc po przecinku przy zapisie ilości w sklepie.

 • 764

  Dwa nowe parametry dodatków sklepowych: aktualizacja danych kontrahenta w kartotece w trakcie importu zamówienia oraz zapis dane kontrahenta z kartoteki na zamówienie zamiast tych ze sklepu.

 • 748
  Shoper

  Nowy dodatek dla sklepów Shoper komunikujący się ze sklepem za pośrednictwem REST API.