Konfiguracja i ustawienia

W konfiguracji ogólnej [Konfiguracja] => [Ustawienia ogólne] => [Parametry] => [Dodatki] => [Minimum logistyczne] systemu dostępne są opcje dotyczące sposobu zachowania się dodatku.

Podanie „listy” (dzielonej średnikiem ; ) kodów kreskowych towarów lub usług będących „kosztami” transportu pozwala na włączenie dodatkowej funkcjonalności. Jeśli na dokumencie jest umieszczona jest pozycja transportu (z jednym z podanych w konfiguracji kodem kreskowym) to minimum logistyczne nie jest weryfikowane.

W słowniku kontrahentów dla każdego kontrahenta dostępna jest zakładka, na której można zdefiniować wysokości limitu logistycznego oraz aktywność funkcji.

Podane wartości są weryfikowane podczas akceptacji dokumentu w oknie głównym oraz podczas wystawiania faktury z dokumentów WZ.

Wartości zerowe limitu oznaczają brak limitu.