Weryfikacja minimum podczas wystawiania dokumentu

Podczas wystawienia dokumentu w momencie jego akceptacji obliczana jest wartość dokumentu i porównywana z ustawionymi dla kontrahenta limitami. Jeśli którykolwiek z limitów, niezerowych nie zostanie przekroczony to wyświetlany jest komunikat.

Kliknięcie [nie] pozwala na przerwanie procedury akceptacji dokumentu i zmianę pozycji dokumentu np poprzez dodanie pozycji transportu lub anulowanie rabatów.

Dodatkowo, jeśli w konfiguracji zaznaczono opcję zerowania rabatów pojawi się drugi komunikat. Jeśli odpowiemy [tak] to pozycje dokumentu zostaną automatyczne zmodyfikowane przez wyzerowanie rabatu.

Funkcja zerowania rabatów nie działa dla faktur wystawianych z dokumentów WZ.