Rodzaj synchronizacji

Podczas synchronizacji z serwisem Allegro możemy wskazać następujące elementy do synchronizacji:

Zamówienia

Zaznaczenie spowoduje, że podczas synchronizacji z konta portalu Allegro do DGCS Systemu przeniesione zostaną zamówienia. Jako zamówienia po stronie portalu Allegro rozumie się formularze dostawy natomiast po stronie DGCS System zamówienia pojawiają się w kartotece zamówień dostępnej z poziomu menu głównego aplikacji Magazyn [Zamówienia] => [Zamówienie od klienta] => [Kartoteka zamówień od klientów]. Więcej o zamówieniach można przeczytać w Synchronizacja zamówień – zamówienia a formularze dostawy.

Klienci

Zaznaczenie tego elementu spowoduje, że podczas synchronizacji do kartoteki kontrahentów DGCS System trafią dane klientów zapisanych w formularzach dostawy portalu Allegro. Podczas synchronizacji istniejąca kartoteka kontrahentów jest odpowiednio analizowana aby nie dublować istniejących już kontrahentów w DGCS System. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Synchronizacja kontrahentów – weryfikacja danych kontrahenta.

Cennik

Zaznaczenie elementu spowoduje, że po uruchomieniu synchronizacji zostanie wykonana synchronizacja podanego cennika towarów na podstawie cen na aukcjach w Systemie Allegro. Więcej na temat tej procedury można przeczytać w punkcie Synchronizacja cennika.

Definicje produktów

Zaznaczenie elementu spowoduje, że po uruchomieniu synchronizacji zostanie wykonany import aukcji serwisu Allegro do definicji towarów w kartotece towarowej DGCS System. Więcej na temat tej procedury można przeczytać w punkcie Import definicji towarów.

Raport aktualizacji ilości

Zaznaczenie powoduje, że na koniec procesu synchronizacji zostanie uruchomiona procedura weryfikacji stanów magazynowych względem ilości towaru na aukcjach. Więcej na temat tego raportu można przeczytać w punkcie Raport aktualizacji ilości.