Synchronizacja cennika

Funkcja ta pozwala na zaimportowanie cennika towarów z aukcji wystawionych w systemie aukcyjnym. Funkcja ta może mieć wiele zastosowań począwszy od orientacyjnej, jeśli mamy wiele punktów sprzedaży i chcemy mieć szybki wgląd w ceny towarów na aukcjach. Można za pomocą tej funkcji modyfikować cennik podstawowy na podstawie cen, które ustalamy w systemie aukcyjnym – zarządzamy ceną w jednym miejscu. Itd.

Synchronizacja cennika polega na zebraniu informacji z systemu aukcyjnego o sprzedawanych przedmiotach – tych, które znajdują się na zakładce „Sprzedaję”. Każda aukcja jest identyfikowana z towarem w magazynie za pomocą mechanizmów identycznych jak te, opisane w punkcie synchronizacji danych z pozycji zamówień/formularzy dostawy Pozycje zamówień. W synchronizacji cennika biorą udział tylko te aukcje, które zostały zidentyfikowane jako towary w kartotece towarowej.

Zgodnie z parametrem „Nazwa cennika” modyfikowane są ceny towarów w cenniku wg ceny towaru w aukcji. Ceny są tylko modyfikowane. Jeśli dany towar nie występuje w cenniku to jego cena nie będzie do niego wprowadzana. Pozwala to na synchronizację wielu cenników w różnych konfiguracjach przy wielu kontach w systemie aukcyjnym.

Synchronizacja cennika może również modyfikować ceny podstawowe sprzedaży zapisane w definicji towaru jeśli w parametrze wskazującego na cennik wybierzemy wartość „”.

Jeśli w DGCS System zdefiniujemy nowy cennik ze wszystkimi towarami i cenami 0.00 to w wyniku synchronizacji tego cennika wprowadzone zostaną do niego ceny towarów znajdujących się na aukcjach, które zostały prawidłowo zidentyfikowane. Pozostałe ceny w cenniku nie będą modyfikowane i pozostaną zerowe.