Synchronizacja z BaseLinker

Moduł dodatkowy do aplikacji DGCS System – Magazyn pozwalający na synchronizację danych pomiędzy systemem BaseLinker a bazą danych aplikacji Magazyn. Pozwala na synchronizację z wieloma kontami BaseLinker. Umożliwia automatyzację najczęściej wykonywanych czynności w pomiędzy systemami tj. przenoszenie zamówień do systemu magazynowego oraz aktualizacji cen i dostępności produktów po stronie BaseLinker na podstawie magazynu.

Zakres wymiany danych jest konfigurowany i zawiera:

Klienci – dane klientów zarejestrowanych na zamówieniach w BaseLinker przenoszeni są do kartoteki klientów DGCS System. Synchronizacja dotyczy klientów z podanymi danymi do faktury.

Zamówienia – dane zamówień zapisanych w BaseLinker pojawiają się w kartotece zamówień DGCS System. Posiadać będą dane kontrahenta, listę zamówionych towarów oraz pozycję wybranego sposobu dostawy wraz z jej kosztem. W danych zlecenia otrzymujemy również rodzaj wybranej płatności, dostawy oraz status po stronie sklepu.

Produkty – dane towarów widocznych w magazynie DGCS System z uwzględnieniem wskazanego cennika są synchronizowane ze wskazanym kontem BaseLinker. Dla istniejących już towarów w BaseLinker aktualizowana jest cenna zgodnie z cennikiem DGCS System oraz stan w danym magazynie.

Cennik – pobieranie danych na temat cen towarów w BaseLinker i ich zapis do cennika w magazynie.

Definicje towarów – napełnianie kartoteki towarowej danymi z BaseLinker.

Specyfikacja

Zakres wymianyKlienci (BaseLinker → DGCS System)
Zamówienia – zakupione towary, dostawa (BaseLinker → DGCS System)
Produkty (DGCS System → BaseLinker)
Cennik i definicje towarów ( BaseLinker → DGCS System)
Obsługiwana ilość kont BaseLinkerNieograniczona