Konfiguracja dostępu do modułów BaseLinker

Przed uruchomieniem pierwszej synchronizacji z BaseLinker należy uzyskać token API BaseLinker, który pozwoli na autoryzację na koncie. W tym celu należy zalogować się do panelu administracyjnego BaseLinker i w menu [BaseLinker] => [Moje konto] => [API] utworzyć nowy token.

Po utworzeniu wygenerowany token można podać w profilu synchronizacji.

Magazyn BaseLinker

Podczas synchronizacji danych, odnoszących się do produktów (np: podczas synchronizacji produktów) konieczne jest podanie identyfikatora magazynu BaseLinker. Magazyny powiązane są ze źródłami danych, skonfigurowanymi na koncie BaseLinker. Podczas pierwszego uruchomienia synchronizacji parametr „Identyfikator magazynu BaseLinker” możemy pozostawić pusty. Wtedy program podpowie, jakie są dostępne identyfikatory magazynów wraz z ich nazwami.

Wybrany identyfikator magazynu należy przepisać wtedy do parametrów synchronizacji.

Listę dostępnych magazynów można też zweryfikować bezpośrednio w BaseLinker na stronie dostępnej z menu [Produkty]=>[Ustawienia].