Rodzaj synchronizacji

Podczas synchronizacji ze sklepem KQS.store możemy wskazać następujące elementy do synchronizacji:

Zamówienia

Zaznaczenie spowoduje, że podczas synchronizacji ze sklepem KQS.store do DGCS Systemu przeniesione zostaną zamówienia. Jako zamówienia po stronie sklepu KQS.store rozumie się zamówienia dostępne w panelu administratora [Sprzedaż]=> [Zamówienia] natomiast po stronie DGCS System zamówienia pojawiają się w kartotece zamówień dostępnej z poziomu menu głównego aplikacji Magazyn [Zamówienia] => [Zamówienie od klienta] => [Kartoteka zamówień od klientów].

Klienci

Zaznaczenie tego elementu spowoduje, że podczas synchronizacji do kartoteki kontrahentów DGCS System trafią dane klientów zarejestrowanych w sklepie KQS.store. Podczas synchronizacji istniejąca kartoteka kontrahentów jest odpowiednio analizowana aby nie dublować istniejących już kontrahentów w DGCS System. W synchronizacji kontrahentów nie biorą udziału klienci, którzy zakupili towary bez rejestracji. Dane tych klientów znajdują się tylko na zamówieniach.

Produkty

Zaznaczenie tego elementu spowoduje, że podczas synchronizacji będą przetwarzane dane towarów zapisane w kartotece towarowej DGCS System.