Rodzaj synchronizacji

Podczas synchronizacji ze sklepem Magento możemy wskazać następujące elementy do synchronizacji:

Zamówienia

Zaznaczenie spowoduje, że podczas synchronizacji ze sklepem Magento do DGCS Systemu przeniesione zostaną zamówienia. Jako zamówienia po stronie sklepu Magento rozumie się zamówienia dostępne w panelu administratora [Sales]=> [Orders] natomiast po stronie DGCS System zamówienia pojawiają się w kartotece zamówień dostępnej z poziomu menu głównego aplikacji Magazyn [Zamówienia] => [Zamówienie od klienta] => [Kartoteka zamówień od klientów].

Klienci

Zaznaczenie tego elementu spowoduje, że podczas synchronizacji do kartoteki kontrahentów DGCS System trafią dane klientów zarejestrowanych w sklepie Magento. Podczas synchronizacji istniejąca kartoteka kontrahentów jest odpowiednio analizowana aby nie dublować istniejących już kontrahentów w DGCS System. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Weryfikacja danych kontrahenta. W synchronizacji kontrahentów nie biorą udziału klienci, którzy zakupili towary bez rejestracji. Dane tych klientów znajdują się tylko na zamówieniach.

Produkty

Zaznaczenie tego elementu spowoduje, że podczas synchronizacji będą przetwarzane dane towarów zapisane w kartotece towarowej DGCS System. Dokładniejszy opis procesu synchronizacji można znaleźć w punkcie Towary i Produkty.

Cennik

Zaznaczenie elementu spowoduje, że po uruchomieniu synchronizacji zostanie wykonana synchronizacja podanego cennika towarów na podstawie cen w sklepie Magento.

Definicje produktów

Zaznaczenie elementu spowoduje, że po uruchomieniu synchronizacji zostanie wykonany import towarów ze sklepu Magento do definicji towarów w kartotece towarowej DGCS System.