Instalacja

Dodatek jest dostępny w standardowej instalacji DGCS System i nie wymaga instalacji.

Obecność modułu i dostępność licencji można sprawdzić na liście dodatków. W tym celu należy sprawdzić czy dodatek „Synchronizacja z osCommerce” znajduje się na liście dodatków dostępnej z menu aplikacji Magazyn [Konfiguracja] => [Lista dodatków].

W powyższym oknie prezentowana jest kompletna lista dostępnych w DGCS Systemie dodatków, również przeznaczonych dla innych aplikacji. Prezentowana jest nazwa dodatku, jego aktualna wersja oraz krótki opis. Prezentowana wersja może mieć znaczenie w przypadku instalacji aktualizacji.

W ostatniej kolumnie listy dodatków znajduje się duży klawisz '…’, którego kliknięcie pozwala dostać się w szybki sposób do dodatkowych właściwości dodatku, o ile takowe istnieją. Po kliknięciu tego klawisza pokazuje się menu kontekstowe zwracane przez dodatek. W podstawowej wersji zobaczymy tu pozycje z odwołaniem do dokumentacji dodatku. W niektórych dodatkach mogą pojawić się ustawienia konfiguracyjne lub dodatkowe instrukcje.

Zmiany po stronie sklepu

do działania dodatek synchronizacji z OsCommerce rozpakował też plik, który można znaleźć w lokalizacji:

plugin/oscommercedirect.php

Plik ten umożliwia dodatkowi na bezpośredni dostęp do bazy danych MySQL skonfigurowanej pod danym adresem sklepu. Jeśli okaże się, że sklep pracuje na innej bazie danych niż MySQL należy skontaktować się z dostawcą tego dodatku z prośbą o udostępnienie innej wersji tego pliku.

Dostęp do danych za pośrednictwem skryptu „oscommercedirect.php” możliwy jest tylko dla odpowiednio zautoryzowanego użytkownika oraz przy zastosowaniu specjalnych procedur szyfrowania przesyłanych danych stosowanych przez dodatek. Zapytanie o dane jest kodowane i poddawane dodatkowym obostrzeniom na wypadek pojawienia się nietypowych danych w zapytaniu. Dane dotyczące parametrów połączenia z bazą danych jak i dodatkowe parametry użytkownika są odczytywane bezpośrednio z konfiguracji sklepu Magento i nie są przesyłane.

Rozpakowany plik „oscommercedirect.php” należy zainstalować w głównym katalogu sklepu. Sam proces instalacji tego pliku jest zależny od miejsca instalacji sklepu. Jeśli sklep jest zainstalowany na zewnętrznym hostingu i mamy do niego dostęp przez FTP to należy wejść do katalogu głównego sklepu i właśnie tam wgrać plik.