Towary i Produkty

Proces synchronizacji produktów jest najbardziej skomplikowanym etapem synchronizacji. Parametrami synchronizacji po stronie Magazynu DGCS System są magazyn i cennik natomiast. Od strony sklepu PrestaShop nie są wymagane dodatkowe parametry.

Proces synchronizacji bazuje na słowniku definicji towarów i uwzględnia widoczność danego towaru w danym magazynie/cenniku. Definicje dostępności towarów konfiguruje się po stronie aplikacji Magazyn.

Dodatek w aktualnej wersji nie obsługuje w pełni wielu sklepów PrestaShop skonfigurowanych w jednej lokalizacji. Opcja ta pojawia się w wersjach 1.5 PrestaShop. W przypadku obsługi konieczne było by podawanie dodatkowego indeksu sklepu w systemie.

Produkty konfigurowalne

UWAGA!!!

1. W przypadku produktów konfigurowalnych program zakłada, że cena bazowa wynosi zero ponieważ ceny w danej „konfiguracji” są różnicą od ceny bazowej natomiast sklep dla kodu towaru bazowego podaje cenę z „konfiguracji” domyślnej więc nie ma możliwości ustalenia aktualnej ceny bazowej i konieczne było by jej ciągłe aktualizowane aby mieć pewność, że jest właściwa.

2. Kody kombinacji muszą być zawsze podane. W innym wypadku kombinacja z pustym kodem otrzymuje w PrestaShop kod produktu bazowego. Nie podanie kodu spowoduje więc pojawianie się dziwnych cen towaru oraz błędy w synchronizacji.

Transfer danych nowego produktu

W dla każdego towaru, który nie występuje w sklepie PrestaShop na podstawie kartoteki towarowej DGCS System tworzony jest nowy produkt „prosty” (simple). Przenoszona jest większość danych z definicji produktu dostępnej w magazynie DGCS System.

  • Nazwa produktu – Nazwa towaru.
  • Reference jest indeksem towaru w kartotece towarów DGCS System.
  • Status jest ustawiany na [Disabled] – „Wyłączony”.
  • Opis produktu – krótki wypełniany jest opisem z kartoteki.
  • Cena ustalana jest na podstawie podanego cennika lub wg definicji. Przenoszona jest cena netto i brutto w zależności od potrzeb.
  • Dostępność towaru – ilość w magazynie – pobierana jest ze stanu w podanym magazynie.
  • Zdjęcia towaru w definicji towaru DGCS System zostaną przeniesione wszystkie i wg wielkości ustawione jako domyślne dla danego rozmiaru po stronie PrestaShop.

Po wprowadzeniu nowych produktów aby włączyć je w sklepie PrestaShop należy po zakończeniu synchronizacji przejść do konfiguracji towarów w PrestaShop, założyć filtr na towary wyłączone i dokończyć edycję towaru wprowadzając brakujące informacje. Operację tą wykonujemy tylko jednorazowo. Po stronie sklepu PrestaShop znajduje się znacznie więcej informacji o towarze niż po stronie magazynu dlatego też towar wprowadzany jest w stanie wyłączonym i wymaga ręcznej ingerencji.

Aktualizacja danych istniejącego produktu

Produkt istniejący w sklepie PrestaShop zidentyfikowany wg pola „Reference” jest aktualizowany w minimalnym stopniu. Zakłada się bowiem, że zmiana najczęściej dotyczy tylko i wyłącznie stanu magazynowego (po sprzedaży lokalnej, po przyjęciu towaru, itp.) lub cena. Zakłada się też, że z uwagi na konieczność ręcznej modyfikacji nowych towarów dane w sklepie PrestaShop są bardziej rozbudowane. Dlatego też podczas synchronizacji ograniczamy się do minimum i aktualizowana jest właśnie cena i stan magazynowy. System PrestaShop automatycznie wyświetla stan „Brak w magazynie” jeśli ilość towaru w magazynie jest niewystarczająca do sprzedaży. Stan dostępności jest natomiast przywracany, jeśli podczas synchronizacji ilość towaru na stanie w magazynie jest większa lub równa ilości minimalnej wskazanej w sklepie PrestaShop.

Należy również zapoznać się z uwagami dotyczącymi towarów konfigurowalnych zapisanych w punkcie Produkty konfigurowalne.