Konfiguracja sklepu Shoper

Poprawna synchronizacja wymaga wykonania podstawowej konfiguracji sklepu, dostępu do jego WebAPI oraz konfiguracji innych elementów, bez których skonfigurowania synchronizator mogą pojawić się problemy, czasami trudne do zdiagnozowania.

Uprawnienia do webapi

Aby używać mechanizmu webapi, należy przygotować odpowiednie konto administratora. W tym celu należy:

  • Przejść do strony zarządzania administratorami w panelu administracyjnym sklepu: Konfiguracja » Administracja, system » Administratorzy

Lub w nowszych wersjach sklepu Ustawienia » Administratorzy sklepu

  • Utworzyć lub zweryfikować istnienie grupy administratorów z odpowiednio ustawionym polem „Typ dostępu” na „dostęp do webapi”.

względnie:

Lub w nowszych wersjach sklepu

  • Dodać nowego administratora do nowo utworzonej grupy administratorów.

Można wykorzystać istniejące konto administratora jednak posiadanie odrębnego konta na potrzeby synchronizacji daje nam większe możliwości bezpiecznego zarządzania hasłami dostępu jak i samym dostępem.

Konfiguracja jednostek miar

Domyślna konfiguracja jednostek miar sklepu wymusza przekazywanie liczb całkowitych jako „szt.”. W przypadku magazynu DGCS System jednostki traktowane są jako liczby rzeczywiste z przecinkiem. Istnieje zatem możliwość ustawienia ilości sztuk nie będącą liczbą całkowitą. Podczas synchronizacji takiej ilości pojawi się błąd.

Jeśli jest możliwość, że podczas synchronizacji pojawią się ilości z wartością po przecinku to należy zmienić konfigurację jednostki „szt.” (lub innych, wykorzystywancyh podczas synchronizacji) na „części dziesiętne„.