Towary i Produkty

Proces synchronizacji produktów jest najbardziej skomplikowanym etapem synchronizacji. Parametrami synchronizacji po stronie Magazynu DGCS System są magazyn i cennik natomiast. Od strony sklepu ShopGold nie są wymagane dodatkowe parametry.

Proces synchronizacji bazuje na słowniku definicji towarów i uwzględnia widoczność danego towaru w danym magazynie/cenniku. Definicje dostępności towarów konfiguruje się po stronie sklepu.

Transfer danych nowego produktu

W dla każdego towaru, który nie występuje w sklepie ShopGold na podstawie kartoteki towarowej DGCS System tworzony jest nowy produkt „standardowy”. Przenoszona jest większość danych z definicji produktu dostępnej w magazynie DGCS System.

  • Nazwa produktu – Nazwa towaru.
  • Nr katalogowy jest indeksem towaru w kartotece towarów DGCS System.
  • Czy produkt jest aktywny jest ustawiany na [Disabled] – „Wyłączony”.
  • Opis produktu – pełny i krótki pozostawiane są puste.
  • Cena ustalana jest na podstawie podanego cennika lub wg definicji. Przenoszona jest cena netto i brutto.
  • Dostępność towaru – Ilość w magazynie – pobierana jest ze stanu w podanym magazynie.
  • Zdjęcia towaru w definicji towaru DGCS System zostaną przeniesione wszystkie i wg wielkości ustawione jako domyślne dla danego rozmiaru po stronie PrestaShop.

Po wprowadzeniu nowych produktów aby włączyć je w sklepie należy po zakończeniu synchronizacji przejść do konfiguracji towarów w sklepie, założyć filtr na towary ze statusem „nieaktywne” i dokończyć edycję towaru wprowadzając brakujące informacje. Operację tą wykonujemy tylko jednorazowo. Po stronie sklepu znajduje się znacznie więcej informacji o towarze niż po stronie magazynu dlatego też towar wprowadzany jest w stanie wyłączonym i wymaga ręcznej ingerencji.

Aktualizacja danych istniejącego produktu

Produkt istniejący w sklepie zidentyfikowany wg pola „Nr katalogowy” jest aktualizowany w minimalnym stopniu. Zakłada się bowiem, że zmiana najczęściej dotyczy tylko i wyłącznie stanu magazynowego (po sprzedaży lokalnej, po przyjęciu towaru, itp.) lub cena. Zakłada się też, że z uwagi na konieczność ręcznej modyfikacji nowych towarów dane w sklepie są bardziej rozbudowane. Dlatego też podczas synchronizacji ograniczamy się do minimum i aktualizowana jest właśnie cena i stan magazynowy. Oprogramowanie sklepu automatycznie wyświetla stan „Brak w magazynie” jeśli ilość towaru w magazynie jest niewystarczająca do sprzedaży. Stan dostępności jest natomiast przywracany, jeśli podczas synchronizacji ilość towaru na stanie w magazynie jest większa lub równa ilości minimalnej wskazanej w sklepie.