Konfiguracja dostępu do modułów SoteShop

Konfiguracja API SoteShop

Aby dodatek działał wymaga dostępu do API sklepu SoteShop. W tym celu należy wejść do konfiguracji modułu API [Konfiguracja] => [Konfiguracja modułów] => [API] z górnego menu. Gdy pojawi się nowa strona z lewego menu wybieramy opcję [Konfiguracja].

Na tej zakładce należy zaznaczyć „Włącz WebApi”. Zmiana pozostałych parametrów nie jest konieczna ale ich ewentualna zmiana będzie miała wpływ na działanie dodatku.

Konfiguracja dostępu do modułów SoteShop

Przed uruchomieniem pierwszej synchronizacji z danym sklepem SoteShop należy stworzyć użytkownika SoteShop WebApi. W tym celu należy zalogować się do panelu administracyjnego sklepu SoteShop i wykonać poniższe kroki konfiguracji. Jeśli takowa w części była wcześniej wykonywana należy odpowiednie elementy pominąć.

Aby skonfigurować użytkownika dostępu do API sklepu SoteShop należy wejść do konfiguracji modułu Administratorzy [Konfiguracja] => [Konfiguracja modułów] => [Administratorzy] z górnego menu. Klikamy klawisz „Dodaj” znajdujący się pod listą i w nowym „okienku” podajemy niezbędne dane.

Jako „Login” podajemy adres e-mail użytkownika API, który potem będziemy również podawać przy łączeniu się z tym API. Dwukrotnie wpisujemy to samo hasło, które również będziemy wykorzystywać w konfiguracji połączenia.

W polu „Uprawnienia” należy zaznaczyć dostęp i modyfikację do WebAPI. Jest to konieczne do działania dodatku.

W polu „Uprawnienia modułów” ważne jest udostępnienie najlepiej wszystkich modułów takiemu użytkownikowi. Pozwoli to w przyszłości na wykonywanie większej ilości operacji przez plugin.

I na zakończenie klikamy „Zapisz”.

Od tego momentu za pomocą podanego loginu i hasła powinniśmy mieć dostęp do sklepu SoteShop za pośrednictwem instalowanego dodatku do DGCS System.