Instalacja

Dodatek jest dostępny w standardowej instalacji DGCS System i nie wymaga instalacji.

Obecność modułu i dostępność licencji można sprawdzić na liście dodatków. W tym celu należy sprawdzić czy dodatek „Synchronizacja z WooCommerce” znajduje się na liście dodatków dostępnej z menu aplikacji Magazyn [Konfiguracja] => [Lista dodatków].

W powyższym oknie prezentowana jest kompletna lista dostępnych w DGCS Systemie dodatków, również przeznaczonych dla innych aplikacji. Prezentowana jest nazwa dodatku, jego aktualna wersja oraz krótki opis. Prezentowana wersja może mieć znaczenie w przypadku instalacji aktualizacji.

W ostatniej kolumnie listy dodatków znajduje się duży klawisz '…’, którego kliknięcie pozwala dostać się w szybki sposób do dodatkowych właściwości dodatku, o ile takowe istnieją. Po kliknięciu tego klawisza pokazuje się menu kontekstowe zwracane przez dodatek. W podstawowej wersji zobaczymy tu pozycje z odwołaniem do dokumentacji dodatku. W niektórych dodatkach mogą pojawić się ustawienia konfiguracyjne lub dodatkowe instrukcje.

Zmiany po stronie sklepu

Aby używać mechanizmu API, należy przygotować odpowiednie konto dostępowe. W tym celu należy:

  • Przejść do strony ustawień głównych WooCommerce w panelu administracyjnym sklepu: WooCommerce » Ustawienia » Zaawansowane » REST API
  • Kliknąć w link „Dodaj klucz” z uprawnieniami „zapis/odczyt”.
  • Po kliknięciu „Wygeneruj klucz api” pojawią się dwa ciągi znaków, które należy skopiować w odpowiednie pola w parametrach profilu synchronizacji zgodnie z ich nazwami.