Uruchamianie

Funkcję wizualizacji przepływów magazynowych uruchamiamy z poziomu większości kartotek dokumentów za pośrednictwem klawisza „Wizualizuj przepływy magazynowe”.

np. w kartotece dokumentów PW
np. w kartotece faktur VAT

Funkcja analizy przyjmuje aktualnie zaznaczony dokument w kartotece jako wyjściowy do analizy. Dokument ten będzie znajdować się domyślnie w „centralnym” miejscu wykresu.