Zakres analizy

Domyślnie analizie podlegają wszystkie pozycje wybranego dokumentu oraz powiązane z tą pozycją dokumenty źródłowe (przyjęcia) oraz docelowe (wydania).

Dodatkowo do dokumentów typowo magazynowych analiza rozszerzana jest również na dokumenty produkcji aby zaprezentować z jakich dokumentów powstał wyrób znajdujący się na wybranym dokumencie. Pozwala to w ostateczności na pełną analizę przepływu towaru w magazynie.

Analiza rozpoczyna się od wskazania zakresu analizy oraz sposobu prezentacji wyników. – wykresu.

Zakres na podane indeksy towarów

W polu tekstowym można podać indeksy towarów jakie mają pojawić się na wykresie.

Domyślnie, dokument analizowany jest w całości i do analizy brane są wszystkie pozycje dokumenty. W pewnych okolicznościach konieczne jest zawężenie zakresu i analiza tylko pojedynczego (lub kilku) towarów.

Podanie indeksu towaru/ów powoduje, że analizator nie przegląda dokumentów jeśli indeks w danej pozycji nie pasuje do podanego. Sprowadza się to do tego, iż z dokumentu zostają wybrane tylko te pozycje, na których występuje podany towar.

Podanie indeksu ma również wpływ na analizę dokumentów produkcji. Po podaniu indeksu wyrobu po drugiej „stronie” dokumentu produkcji prawdopodobnie nie ujrzymy surowców, z których powstał wyrób.

Umieść na diagramie dokument źródłowy

Domyślnie wybrana opcja powodująca, że na wykresie pojawi się pojedynczy obiekt symbolizujący cały dokument. Dopiero od tego obiektu będą wychodziły gałęzie pozycji tego dokumentu.

Wyłączenie tej opcji spowoduje, że każda pozycja (która odpowiada zakresowi) pojawi się jako osobny trzon wykresu.

Przeglądaj przepływy naprzód przyjęcie->wydanie

Opcja powoduje, że na wykresie pojawia się wszystkie powiązane dokumenty, na których pojawia się towar przyjęty na podanym dokumencie.

Jeśli dokumentem źródłowym jest dokument wydania analiza zostanie przerwana chyba, że dokument jest dokumentem MM lub występuje jako pozycja dokumentu produkcji.

Przeglądaj przepływy wstecz wydanie->przyjęcie

Opcja powoduje, że na wykresie pojawia się wszystkie powiązane dokumenty, z których pobrany został dany towar do wydania.

Jeśli dokumentem źródłowym jest dokument przyjęcia to analiza zostanie przerwana, chyba, że dokumentem będzie dokument MM lub występuje jako pozycja dokumentu produkcji.