Forma płatności zamówienia

Podczas importu danych z zamówienia wybrana w sklepie forma płatności jest analizowana pod kątem powiązania jej ze słownikową formą płatności DGCS Systemu. Ma to na celu ustalenie terminu płatności oraz późniejszą obsługę generowania płatności dla rozrachunku.

Pobrana ze sklepu nazwa formy płatności jest przyrównywana do form słownikowych w poniższej kolejności. Pierwsza, prawidłowo określona jest zapisywana jako właściwa na zamówienie. Pozostałe przypadki nie są wtedy analizowane.

  1. Nazwa formy płatności ze sklepu jest równa formie płatności w słowniku.
  2. Jeśli jest określony kontrahent zamówienia to pobierana jest domyślna forma płatności kontrahenta
  3. Wyszukiwana jest w słowniku taka forma płatności, która zawiera w swojej nazwie nazwę formy pobranej ze sklepu np: jeśli w słowniku mamy kilka form np: „Przelew – 7 dni” i „Przelew – 14 dni” i ze sklepu otrzymamy „Przelew” to zostanie przypisana najstarsza z form ze słownika np: „Przelew – 7 dni”.
  4. Pobierana jest domyślna forma płatności podana w konfiguracji ogólnej systemu [Konfiguracja] -> [Ustawienia ogólne] -> [Parametry] -> [Wystawianie dokumentów] -> [Domyślna forma płatności]

Podczas porównania wielkość liter nazwy nie ma znaczenia.

Dane kontrahenta z kartoteki na zamówienie

Dane kontrahenta z kartoteki na zamówienie

W połączeniu z Parametr „Aktualizacja danych istniejących kontrahentów” oba parametry pozwalają na całkowite zarządzanie kartoteką kontrahentów z poziomu DGCS Systemu niemalże całkowicie ignorując dane znajdujące się w sklepie internetowym.

Włączenie parametru powoduje, iż na zamówienie zostaną zapisane dane kontrahenta znajdujące się w kartotece kontrahentów DGCS Systemu pod warunkiem oczywiście, że istnieją.

Uwaga. Wczytanie danych z kartoteki na zamówienie realizowane jest po tym jak odbędzie się ewentualna synchronizacja danych kontrahenta załączana przez Parametr „Synchronizacja kontrahentów z zamówień w trakcie importu zamówień”. Jeśli obie funkcje są załączone to najpierw zostaną zaktualizowane dane w kartotece więc na zamówienie trafi kontrahent zgodny danymi z tymi pobranymi ze sklepu internetowego.

Aktualizacja danych istniejących kontrahentów

Aktualizacja danych istniejących kontrahentów

Podczas synchronizacji kontrahentów do DGCS Systemu pobierane są dane kontrahentów ze sklepu. Gdy kontrahent nie zostanie zidentyfikowany tworzony jest nowy wpis. Jeśli dany kontrahent zostanie zidentyfikowany i znajduje się już w kartotece jego dane domyślnie są aktualizowane tymi, pobranymi ze sklepu internetowego. Zakłada się, iż te dane w sklepie są bardziej aktualne gdyż zarządza nimi bezpośrednio kontrahent. Jeśli natomiast sklep jest wyłącznie platformą wymiany danych o zamówieniach a danymi kontrahentów zarządza się z poziomu DGCS Systemu przydatna jest funkcja, załączana opisywanym parametrem.

Jeśli „aktualizacja danych istniejących kontrahentów” zostanie wyłączona to podczas synchronizacji kontrahentów do bazy będą wprowadzane tylko brakujące wpisy a istniejące będą pomijane i ich dane nie będą modyfikowane.

Synchronizacja kontrahentów z zamówień w trakcie importu zamówień

Synchronizacja kontrahentów z zamówień w trakcie importu zamówień

Opcja pozwala na automatyczną synchronizację danych kontrahenta otrzymanych z zamówieniem z kartoteką kontrahentów DGCS Systemu. Jeśli nie ma takiego wymogu bezpośredniego aby synchronizować całą kartotekę kontrahentów to ta opcja pozwala na przyspieszenie całej synchronizacji i uproszczenie obsługi podczas wystawiania dokumentów. Kontrahent z zamówienia jest zapisywany do słownika kontrahentów jeśli nie istnieje lub jest aktualizowany zgodnie z tymi samymi zasadami co podczas importu kompletnej kartoteki kontrahentów.

Opisz pozycję zamówienia nazwą wg definicji towaru

Opisz pozycję zamówienia nazwą wg definicji towaru

Załączenie tej opcji powoduje, że podczas synchronizacji zamówień ich pozycje będą opisywane nazwą towaru wg definicji zamiast nazwą produktu z asortymentu sklepu. Oczywiście stanie się tak tylko wtedy, gdy towar z aukcji zostanie zidentyfikowany w kartotece towarowej.

Pomijanie importu pozycji dostawy w zamówieniu jeśli jest bez wartości

Pomijanie importu pozycji dostawy w zamówieniu jeśli jest bez wartości

Opcja ta ma wpływ na import pozycji zamówień a dokładnie pozycji przesyłki na zamówieniu. Domyślnie opcja ta nie jest załączona i wtedy w trakcie importu w DGCS System w zamówieniu pojawiają się wszystkie pozycje zamówienia ze sklepu oraz jedna dodatkowa pozycja opisująca sposób dostawy. Pozycja dostawy importowana jest zawsze, nie zależnie od jej typu. Jeśli w sklepie mamy zdefiniowany sposób dostawy np.: „odbiór osobisty” z zerową wartością (darmowy) to import pozycji z tą formą dostawy można pominąć włączając ten właśnie parametr. Załączenie opcji powoduje nie tworzenie pozycji z formą dostawy jeśli jej wartość wynosi zero.

Nie poprawiaj cen w sklepie przy synchronizacji produktów

Nie poprawiaj cen w sklepie przy synchronizacji produktów

Załączenie tej opcji pozwala na przeniesienie zarządzania cenami produktów do sklepu zamiast w DGCS System. Domyślnie (nie zaznaczony) podczas synchronizacji produktów, przy ich aktualizacji (synchronizacji nowych produktów to nie dotyczy) z DGCS System przepisywana jest cena towaru z definicji w DGCS System lub cennika i zapisywana w konfiguracji produktu w sklepie. Podobnie jest z ilością towaru. Synchronizacja ceny produktów w tym układzie wiąże się z koniecznością posiadania aktualnych cen w systemie magazynowym i zarządzania nimi właśnie w DGCS System.

Dzięki temu parametrowi w połączeniu z opcją synchronizacji cennika (Synchronizacja cennika) można przenieść w całości zarządzanie cenami do sklepu internetowego. Po załączeniu tego parametru podczas synchronizacji produktów wysyłana jest tylko i wyłącznie ilość towaru w magazynie. Cena pozostaje taka, jaką ustawiliśmy w sklepie internetowym.

Aby przenieść ceny ze sklepu internetowego do DGCS System należy użyć opcji Synchronizacja cennika.

Przyrostek numeru zamówienia

Przyrostek numeru zamówienia

Tekst podany w tym parametrze zostanie umieszczony w numerze każdego zamówienia i będzie kończył numer zamówienia odczytany ze sklepu. Np. podając ciąg znaków „/PO” dla zamówienia pobranego ze sklepu o numerze „22” wynikowy numer zamówienia będzie „22/PO”.

Przedrostek numeru zamówienia

Przedrostek numeru zamówienia

Tekst podany w tym parametrze zostanie umieszczony w numerze każdego zamówienia i będzie poprzedzał numer zamówienia odczytany ze sklepu. Np. podając ciąg znaków „PRZED/” dla zamówienia pobranego ze sklepu o numerze „22” wynikowy numer zamówienia będzie „PRZED/22”.

Tylko symulacja synchronizacji

Tylko symulacja synchronizacji

Włączenie tego parametru umożliwia sprawdzenie co się będzie działo podczas synchronizacji, jakie elementy zostaną przetworzone itp. Gdy symulacja jest włączona to żadne dane nie zostaną zmienione i to zarówno po stronie sklepu jak i po stronie DGCS System. Synchronizacja odbywa się w trybie „tylko do odczytu”. Dzięki tej opcji można np. szybko sprawdzić czy są nowe zlecenia lub czy zmieniła się cena, któregoś z produktów bez zmiany czegokolwiek w bazie DGCS Systemu.

Dodatkowe informacje z przebiegu synchronizacji rejestrowane są w raporcie dostępnym na zakładce „Raport” w oknie podsumowania synchronizacji.