Parametry synchronizacji

Client ID

Parametr wymagany do zalogowania się na konto w portalu Allegro. Otrzymany na etapie rejestracji aplikacji w serwisie allegro kod wskazuje użytkownika serwisu.

Client Secret

Kod, który otrzymujemy podczas rejestracji aplikacji w serwisie allegro.

Importuj zamówienia od

Parametr ten jeśli ustawiony powoduje analizę zamówień utworzonych tylko w podanym dniu i dniach następnych. Pozwala to na rozpoczęcie synchronizacji zamówień od konkretnej daty.

Import kontrahentów

Parametr pozwala na zdecydowanie o zakresie importowanych kontrahentów z formularzy dostaw. Używany jest tylko z zaznaczonym elementem „Klienci” w podstawowych parametrach profilu.

Tylko dla faktur – Zakres, który zakłada, że importujemy kontrahentów tylko w celu późniejszego wystawienia im faktur a wszyscy pozostali nie są dla nas istotni. Pozostałym wystawiamy bezimienne paragony a przesyłki obsługujemy w zewnętrznym systemie.

Wszyscy – Importujemy dane wszystkich kontrahentów bez względy na to, czy klient prosił o fakturę czy nie. Opcja ta pozwala na napełnienie kartoteki kontrahentów na podstawie formularzy dostaw i obsługę wysyłek w DGCS System.

Symbol magazynu

Symbol magazynu jest niezbędny podczas tworzenia zamówień w DGCS System. Jest niezbędny aby prawidłowo obsłużyć stan magazynowy i rezerwacje towaru w kartotece.

W parametrze mamy do wyboru wszystkie zdefiniowane magazyny w DGCS System.

Nazwa cennika

Nazwa cennika jest niezbędna podczas synchronizacji cennika w DGCS System. Podany cennik będzie modyfikowany i w nim będą zapisywane ceny odczytane z portalu Allegro.

W parametrze mamy do wyboru wszystkie zdefiniowane cenniki w DGCS System oraz jako pierwszy, wpis „” wskazujący, że analizowane mają być ceny zawarte w definicji towaru zamiast cenniku.

Indeksuj tytuły aukcji

Parametr wspomaga proces wyszukiwania i identyfikacji towarów w magazynie na podstawie tytułów akcji. Jeśli nie uda się zidentyfikować towaru na podstawie opisu, numeru aukcji itp. i zachodzi konieczność analizy opisu aukcji, która to operacja jest czasochłonna, i jeśli w aukcji podany jest kod EAN/ISBN, który znajduje się w kartotece towarowej aplikacji magazyn (jako indeks towaru lub dodatkowy kod kreskowy), który pozwala na identyfikację towaru to tytuł aukcji zostanie zapisany jako dodatkowy kod kreskowy towaru o podanym EAN. Nazwa towaru pojawia się w wielu sytuacjach komunikacji z serwisem Allegro więc podanie jej jako kodu kreskowego znacząco poprawia wydajność identyfikacji towaru.

Z parametru tego korzystają metody, które próbują odczytać kod EAN z aukcji w chwili gdy znaleziony EAN pozwala na identyfikację towaru. W przypadku braku numerów warto taką indeksację przeprowadzić „ręcznie”.

Indeksacja wg numerów jest alternatywną do indeksacji wg tytułu aukcji Parametr „Indeksuj numery aukcji”.

Indeksuj numery aukcji

Parametr wspomaga proces wyszukiwania i identyfikacji towarów w magazynie na podstawie numerów akcji. Jeśli nie uda się zidentyfikować towaru na podstawie opisu, numeru aukcji itp. i zachodzi konieczność analizy opisu aukcji, która to operacja jest czasochłonna, i jeśli w aukcji podany jest kod EAN/ISBN, który znajduje się w kartotece towarowej aplikacji magazyn (jako indeks towaru lub dodatkowy kod kreskowy), który pozwala na identyfikację towaru to numer aukcji zostanie zapisany jako dodatkowy kod kreskowy towaru o podanym EAN. Identyfikator towaru pojawia się zawsze w komunikacji z serwisem Aukcyjnym więc podanie jej jako kodu kreskowego znacząco poprawia wydajność identyfikacji towaru.

Z parametru tego korzystają metody, które próbują odczytać kod EAN z aukcji w chwili gdy znaleziony EAN pozwala na identyfikację towaru. W przypadku braku numerów warto taką indeksację przeprowadzić „ręcznie”.

Indeksacja wg numerów jest alternatywną do indeksacji wg tytułu aukcji Parametr „Indeksuj tytuły aukcji”.

Do tabeli dodatkowych kodów kreskowych pod towarem zapisywany jest numer aukcji poprzedzony słowem 'allegro’. Np jeśli numerem aukcji jest '1234567890′ to po indeksacji w bazie kodów pojawi się nowy o postaci 'allegro1234567890′. Numer aukcji okresowo się zmienia i dopisane słowo pozwala na zarządzanie kodami oraz pozwala na odróżnienie numeru aukcji w kodzie od innych kodów.

Kolejność aktualizacji ilości

Parametr wykorzystywany przez procedurę Raport aktualizacji ilości. Za jego pomocą program automatycznie wskazuje, które aukcje i o jaką wartość powinny mieć zmodyfikowaną ilość do sprzedaży względem stanu towaru w magazynie.

Dostępne mamy do wyboru 4 wartości oznaczające, która z aukcji ma być modyfikowana i w jaki sposób w sytuacji gdy jeden i ten sam towar znajduje się na kilku aukcjach (np. w wielu kategoriach).

Zabieraj z tej co ma najwięcej” – Sygnalizuje aby zmodyfikować ilość towaru na aukcjach, które mają największą ilość towaru.

Zabieraj z tej co ma najmniej” – Sygnalizuje aby zmodyfikować ilość towaru na aukcjach, które mają najmniejszą ilość towaru.

Zabieraj z każdej po równo” – Sygnalizuje aby zmodyfikować ilość towaru na aukcjach na ile to możliwe po równo.

Zabieraj proporcjonalnie wg ilości na aukcji” – Sygnalizuje aby zmodyfikować ilość na aukcjach proporcjonalnie do ilości towaru na aukcji.

Indeks towaru w tytule aukcji

Za pomocą tego parametru można poinformować procedurę synchronizacji zamówień i towarów, iż indeks towaru można znaleźć w tytule aukcji. Wybranie tu opcji innej niż „” powoduje, że procedura synchronizacji pobierze z tytułu wybrane słowo i potraktuje go jako podstawowy lub dodatkowy indeks towaru podczas wyszukiwania równolegle z innymi metodami indeksowania towarów.

Do wyboru mamy pierwsze lub drugie słowo licząc od początku tytułu lub od końca. Za separatory słów uważana jest znak spacji oraz znak przecinka lub średnika.

Indeks w opisie aukcji

Indeks towaru jest w opisie aukcji a tytuł aukcji nie bierze udziału w indeksowaniu. Parametr pozwala na indeksowanie aukcji przez umieszczenie w ich treści – opisie – indeksu towarowego w magazynie. Jest to najbardziej jednoznaczna metoda identyfikacji aukcji jednakże też najwolniejsza. Odczytanie opisu aukcji wymaga wczytania wszystkich parametrów aukcji w dodatkowym odpytaniu serwisu.

Szczegółową informację jak należy uzupełnić opis aukcji indeksem towaru można znaleźć w punkcie opisującym pobieranie pozycji zamówień Pozycje zamówień.

Opisz pozycję zamówienia nazwą wg definicji towaru

Załączenie tej opcji powoduje, że podczas synchronizacji zamówień ich pozycje będą opisywane nazwą towaru wg definicji zamiast tytułem aukcji. Oczywiście stanie się tak tylko wtedy, gdy towar z aukcji zostanie zidentyfikowany w kartotece towarowej.

Pomijanie importu pozycji dostawy w zamówieniu jeśli jest bez wartości

Opcja ta ma wpływ na import pozycji zamówień a dokładnie pozycji przesyłki na zamówieniu. Domyślnie opcja ta nie jest załączona i wtedy w trakcie importu w DGCS System w zamówieniu pojawiają się wszystkie pozycje zamówienia ze sklepu oraz jedna dodatkowa pozycja opisująca sposób dostawy. Pozycja dostawy importowana jest zawsze, nie zależnie od jej typu. Jeśli w sklepie mamy zdefiniowany sposób dostawy np.: „odbiór osobisty” z zerową wartością (darmowy) to import pozycji z tą formą dostawy można pominąć włączając ten właśnie parametr. Załączenie opcji powoduje nie tworzenie pozycji z formą dostawy jeśli jej wartość wynosi zero.

Login w nazwie kontrahenta

Opcja ta ma wpływ na import danych kontrahenta a właściwie tylko jego nazwy na zamówieniu. Domyślnie opcja ta nie załączona co powoduje, że w do nazwy kontrahenta podanej przez Allegro dodawany jest w nawiasie login kupującego.

Synchronizacja kontrahentów z zamówień w trakcie importu zamówień

Opcja pozwala na automatyczną synchronizację danych kontrahenta otrzymanych z zamówieniem z kartoteką kontrahentów DGCS Systemu. Jeśli nie ma takiego wymogu bezpośredniego aby synchronizować całą kartotekę kontrahentów to ta opcja pozwala na przyspieszenie całej synchronizacji i uproszczenie obsługi podczas wystawiania dokumentów. Kontrahent z zamówienia jest zapisywany do słownika kontrahentów jeśli nie istnieje lub jest aktualizowany zgodnie z tymi samymi zasadami co podczas importu kompletnej kartoteki kontrahentów.

Aktualizacja danych istniejących kontrahentów

Podczas synchronizacji kontrahentów do DGCS Systemu pobierane są dane kontrahentów ze sklepu. Gdy kontrahent nie zostanie zidentyfikowany tworzony jest nowy wpis. Jeśli dany kontrahent zostanie zidentyfikowany i znajduje się już w kartotece jego dane domyślnie są aktualizowane tymi, pobranymi ze sklepu internetowego. Zakłada się, iż te dane w sklepie są bardziej aktualne gdyż zarządza nimi bezpośrednio kontrahent. Jeśli natomiast sklep jest wyłącznie platformą wymiany danych o zamówieniach a danymi kontrahentów zarządza się z poziomu DGCS Systemu przydatna jest funkcja, załączana opisywanym parametrem.

Jeśli „aktualizacja danych istniejących kontrahentów” zostanie wyłączona to podczas synchronizacji kontrahentów do bazy będą wprowadzane tylko brakujące wpisy a istniejące będą pomijane i ich dane nie będą modyfikowane.

Dane kontrahenta z kartoteki na zamówienie

W połączeniu z Parametr „Aktualizacja danych istniejących kontrahentów” oba parametry pozwalają na całkowite zarządzanie kartoteką kontrahentów z poziomu DGCS Systemu niemalże całkowicie ignorując dane znajdujące się w sklepie internetowym.

Włączenie parametru powoduje, iż na zamówienie zostaną zapisane dane kontrahenta znajdujące się w kartotece kontrahentów DGCS Systemu pod warunkiem oczywiście, że istnieją.

Uwaga. Wczytanie danych z kartoteki na zamówienie realizowane jest po tym jak odbędzie się ewentualna synchronizacja danych kontrahenta załączana przez Parametr „Synchronizacja kontrahentów z zamówień w trakcie importu zamówień”. Jeśli obie funkcje są załączone to najpierw zostaną zaktualizowane dane w kartotece więc na zamówienie trafi kontrahent zgodny danymi z tymi pobranymi ze sklepu internetowego.

Import zamówień bez zakresu na status

Gdy włączone zaimportowane będą wszystkie zamówienia również te bez dokonanej płatności.

Szukaj kodu kreskowego w opisie przed sprawdzeniem EAN aukcji

Gdy włączone najpierw analizowany będzie opis aukcji w poszukiwaniu kodu kreskowego.

Włączenie parametru pomaga w identyfikowaniu aukcji w sytuacji gdy mamy ich wiele z takim samym EAN a w magazynie są to inne produkty.