Import EPP

Import dokumentów do Magazynu z pliku EDI++ (EPP, Subiekt)

Moduł dodatkowy do aplikacji DGCS System – Magazyn pozwalający na importowanie danych dokumentu i pozycji faktury z systemów zewnętrznych (dostawców, hurtowni) do DGCS Systemu.

Import może być wywołany z okna głównego aplikacji Magazyn. Dostępne są dwie opcje importu: tylko dane faktury z pozycjami oraz dane faktury z pozycjami z automatycznym dodaniem definicji towaru znajdującego się w pliku EPP jeśli nie zostanie taki znaleziony.

Zakres importu danych:

Dane faktury – Przeniesienie podstawowych danych dokumentu: numer dokumentu źródłowego, daty dokumentu, uwagi, waluta i kurs, czy z VAT z netto/brutto.

Pozycje dokumentu – Przeniesienie istotnych danych pozycji: indeks, nazwa towaru, towar/usługa, ceny netto i brutto, ilość, stawka VAT. W trakcie importu wyświetlane jest okno edycji pozycji dokumentu dla każdej importowanej pozycji dokumentu. W oknie można skorygować dane pozycji np.: dodać termin przydatności czy zmienić przeznaczenie towaru.

Definicje towarów – napełnianie kartoteki towarowej danymi z pliku EPP. Do prawidłowego działania plik EPP musi zawierać pełną definicję towarów znajdujących się na dokumencie.