Konfiguracja

Zmień nazwę pliku po zaimportowaniu

W menu importu dostępna jest opcja „Zmień nazwę pliku po zaimportowaniu” , która gdy jest załączona powoduje, że nazwa pliku jest zmieniana po zakończeniu importu. Do nazwy dodawane jest słowo „zaimportowany”, data importu oraz login aktualnie zalogowanego użytkownika. Pozwala to na oznaczanie raz zaimportowanych plików aby nie powtórzyć ich importu. Domyślnie funkcja ta jest wyłączona. Zmiana zaznaczenia tej opcji jest zapamiętywana na danym stanowisku.

Ukrycie okna edycji pozycji podczas importu pozycji do dokumentu zakupu

Standardowo, podczas dodawania pozycji do dokumentu zakupu zawsze pojawia się okno edycji dodawanej pozycji. Jeśli importujemy dokument z bardzo dużą ilości pozycji może się okazać niemożliwym „przeklikanie” każdej pozycji dokumentu. Aby wyłączyć pojawianie się okna edycji można skorzystać z opcji w konfiguracji ogólnej systemu.