795

Aukcje

Poprawa podpowiadania ilości w raporcie ilości (ilość jaka ma ostatecznie pojawić się na aukcji, nie pomniejszona o ilość sprzedaną) – odblokowanie klawisza „popraw”.