803

W dodatkach sklepowych dodany został nowy parametr „Dopisz kraj do adresu kontrahenta”. Powoduje dodanie nazwy kraju do adresu kontrahenta w kartotece lub/i na zamówieniu w polu z ulicą.