Synchronizacja kontrahentów

Podczas importu danych kontrahenta i tworzenia wpisu w kartotece kontrahentów DGCS System za podstawowe dane uznawane są dane do faktury. Jeśli klient nie zaznaczył potrzeby wystawienia faktury VAT wtedy posiadamy tylko adres wysyłki, kontaktowy. Należy więc mieć ten fakt na uwadze jeśli oprogramowanie sklepu umożliwia taką sytuację, gdyż mogą nie być to prawidłowe dane do ewentualnej faktury.

W procesie synchronizacji najbardziej istotnym elementem jest identyfikacja kontrahenta i zminimalizowanie możliwości dublowania się kontrahentów. Aby temu zapobiec klient w DGCS System identyfikowany jest kilkukrotnie. Jeśli dowolny z wyznaczników pozwoli znaleźć kontrahenta to taki jest aktualizowany jeśli nie, to tworzony jest nowy kontrahent.

Rozpoznanie kontrahenta realizowana jest do skutku, aż zostanie zidentyfikowany dokładnie jeden wpis o kontrahencie lub wyczerpią się możliwości identyfikacji czyli:

  1. Przy wprowadzaniu nowych klientów ze sklepu po stronie DGCS System nadawany jest im unikalny indeks wygenerowany na podstawie danych klienta. Taki indeks jest pierwszą poszukiwaną wartością w kartotece kontrahentów.
  2. Jeśli klient podał numer NIP wtedy jest on drugim wyznacznikiem kontrahenta. Numer NIP jest kontrolowany dwukrotnie, raz w formie oryginalnej a drugi raz z usunięciem ewentualnych znaków „-”.
  3. Wyszukiwanie wg nazwy kontrahenta z ignorowaniem wielkości znaków.
  4. Wyszukiwanie wg adresu e-mail kontrahenta z ignorowaniem wielkości znaków.