815

PrestaShop. Nowy parametr i funkcjonalność.
Rozpakowanie pakietu na zamówieniu

Włączenie tej opcji powoduje, że jeśli na zamówieniu znajduje się pozycja z towarem (pakiet/bundle), który składa się z innych towarów to ta pozycja zostanie zapisana jako pozycje składowe z ceną rozdzieloną stosunkiem wartości.

Stosunek podziału ceny ustalany jest na podstawie ceny elementu składowego w katalogu i obliczany względem ceny pozycji pakietu na zamówieniu. Tj. droższe produkty na sklepie będą miały wyższe ceny w pakiecie jednakże suma cen elementów składowych będzie (mniej więcej) równa cenie pozycji pakietu.

Załączenie tej opcji może powodować groszowe różnice w stosunku do źródłowej wersji zamówienia wynikające z zaokrągleń. Różnica przy każdej pozycji jest prezentowana w raporcie po zakończeniu importu.

Załączenie tej opcji powoduje pewne spowolnienie działania importu gdyż program musi poszukiwać informacji o składnikach pakietu w definicji produktu w sklepie. Dzieje się to dla każdej pozycji towarowej zamówienia.

Uwaga! Po załączeniu tej opcji zamówienia już istniejące zostaną również zmodyfikowane.