829

Shoper

Automatyczna akceptacja certyfikatu SSL. Nie ma już potrzeby podawania pliku certyfikatu serwera gdy chcemy włączyć synchronizację poprzez HTTPS.