849

Aukcje

Dodany został parametr powodujący przeniesienie odczytu numeru EAN z parametrów aukcji po tym jak zostanie wyszukany kod kreskowy w treści/opisie aukcji.