852

PrestaShop

Przy imporcie cennika/definicji wstępnie przyjmujemy, że cena pobrana z PrestaShop jest jednocześnie ceną netto i brutto. Dopiero jak ustalimy docelową stawkę VAT to ceny ustawią się prawidłowo.