Towary i Produkty

Proces synchronizacji produktów jest najbardziej skomplikowanym etapem synchronizacji. Parametrami synchronizacji po stronie Magazynu DGCS System są magazyn i cennik.

Proces synchronizacji bazuje na słowniku definicji towarów i uwzględnia widoczność danego towaru w danym magazynie/cenniku. Definicje dostępności towarów konfiguruje się po stronie aplikacji Magazyn.

Lista produktów istniejących w sklepie KQS.store jest ładowana do pamięci aby przyspieszyć proces synchronizacji. Z drugiej strony ładowana jest lista towarów dostępnych w danym magazynie DGCS System. Na podstawie listy towarów pobranej z KQS.store podejmowana jest decyzja czy dany towar istnieje. Warunkiem istnienia jest znalezienie w liście produktów KQS.store produktu o SKU identycznym jak indeks towaru w kartotece towarów DGCS System.

Transfer danych nowego produktu

W przypadku nowego towaru do kartoteki produktów KQS.store przenoszona jest większość danych z definicji produktu dostępnej w magazynie DGCS System.

Nazwa produktu – Nazwa towaru.

Twój Kod produktu jest indeksem towaru w kartotece towarów DGCS System.

Produkt widoczny dla kupujących jest ustawiany na „Wyłączony”.

Opis produktu („długi” i krótki) wypełniany jest opisem z kartoteki.

Cena Detal ustalana jest na podstawie podanego cennika lub wg definicji. Przenoszona jest cena netto lub brutto. Jakie ceny są używane uzależnione jest od podanych parametrów synchronizacji

Dostępność towaru – ilość w magazynie – pobierana jest ze stanu w podanym magazynie.

Zdjęcia towaru w definicji towaru DGCS System zostaną przeniesione wszystkie w ich oryginalnych rozmiarach.

Po wprowadzeniu nowych produktów aby włączyć je w sklepie KQS.store należy po zakończeniu synchronizacji przejść do konfiguracji towarów w KQS.store, założyć filtr na towary wyłączone i dokończyć edycję towaru wprowadzając brakujące informacje. Operację tą wykonujemy tylko jednorazowo. Po stronie sklepu KQS.store znajduje się znacznie więcej informacji o towarze niż po stronie magazynu dlatego też towar wprowadzany jest w stanie wyłączonym i wymaga ręcznej ingerencji.

Aktualizacja danych istniejącego produktu

Produkt istniejący w sklepie KQS.store zidentyfikowany wg pola „Twój Kod produktu” i jest aktualizowany w minimalnym stopniu. Zakłada się bowiem, że zmiana najczęściej dotyczy tylko i wyłącznie stanu magazynowego (po sprzedaży lokalnej, po przyjęciu towaru, itp.) lub cena. Zakłada się też, że z uwagi na konieczność ręcznej modyfikacji nowych towarów dane w sklepie KQS.store są bardziej rozbudowane. Dlatego też podczas synchronizacji ograniczamy się do minimum i aktualizowana jest właśnie cena i stan magazynowy.