Import definicji towarów

Import definicji towarów jest naturalnym rozwinięciem procedury synchronizacji cennika. Na podstawie danych zawartych w sklepie tworzone są definicje towarów w kartotece towarowej DGCS System. Importowane są tylko podstawowe dane takie jak nazwa towaru, cena, stawka VAT.

Import definicji towarów może przydać się jeśli chcemy napełnić danymi słownik definicji towarów na podstawie działającego już od pewnego czasu sklepu. Otrzymane definicje towarów należy uzupełnić danymi o towarze i poprawić parametry księgowe.

Parametr wskazujący na magazyn jest wykorzystywany do powiązania importowanej definicji z tym magazynem. Wszystkie nowe definicje będą widoczne w podanym magazynie.

Przy ponownej synchronizacji definicje wcześniej zaimportowanych towarów nie są modyfikowane aby zapobiec przypadkowej utracie danych.