Bezpieczne połączenie HTTPS

W celu zwiększenia bezpieczeństwa transmisji danych zaleca się stosowanie bezpiecznego połączenia kanałem szyfrowanym za pośrednictwem protokołu HTTPS. Połączenie takie konfigurujemy podając „bezpieczny” adres sklepu. Najczęściej taki adres różni się od „normalnego” tylko początkiem: „http” zamienia się w „https”. Po tej zmianie procedura synchronizacji będzie wymagała podania lokalizacji pliku certyfikatu serwera. Za pomocą pliku certyfikatu serwer będzie traktowany jako zaufany.

Plik certyfikatu serwera można pobrać łącząc się ze stroną sklepu za pomocą przeglądarki np.: Firefox za pomocą „bezpiecznego” adresu HTTPS. Jeśli certyfikat strony nie jest zweryfikowany to należy dodać wyjątek i zaakceptować zaufanie do witryny sklepu. Jak strona sklepu się wyświetli to klikamy prawym klawiszem myszy w treści strony i wybieramy opcje [Pokaż informacje o stronie]. W okienku na zakładce [Bezpieczeństwo] widnieje informacja na temat certyfikatu strony.

Podobne opcje można znaleźć też w innych przeglądarkach.

Po kliknięciu klawisza [Wyświetl certyfikat] w kolejnym oknie na zakładce [Szczegóły] na dole mamy dostęp do klawisza [Eksportuj], za pomocą którego mamy możliwość zapisania pliku certyfikatu serwera, który później zostanie użyty podczas testu na zaufanie serwera. Plik należy zapisać w dowolnej lokalizacji i wskazać w parametrze synchronizacji.