Konfiguracja dostępu do modułów Magento

Przed uruchomieniem pierwszej synchronizacji z danym sklepem Magento należy stworzyć użytkownika Magento API. W tym celu należy zalogować się do panelu administracyjnego sklepu Magento i wykonać poniższe kroki konfiguracji. Jeśli takowa w części była wcześniej wykonywana należy odpowiednie elementy pominąć. Podana niżej instrukcja zawiera angielskie, oryginalne nazwy pół i akcji. Nie można tu podać polskich nazw ponieważ istnieje więcej niż jedna wersja tłumaczenia panelu administracyjnego Magento.

Utworzenie roli

w menu [System] => [Web Services] => [Roles] utworzyć rolę posiadającą uprawnienia do wszystkich modułów sklepu:

Klikamy klawisz „Add New Role”.

Jako nazwę podajemy np.: admin. Na zakładce „Role resources” dla „Resource Access” zaznaczamy „All”.

I na zakończenie klikamy „Save Role”

Utworzenie użytkownika

w menu [System] => [Web Services] => [Users] utworzyć użytkownika na potrzeby synchronizacji z przypisaną, założoną wcześniej rolą z dostępem do wszystkich modułów sklepu Magento.

Klikamy klawisz „Add New User” i wypełniamy podstawowe informacje o użytkowniku.

Podany „API Key” oraz „User Name” należy zapamiętać, gdyż te dane będą wymagane podczas synchronizacji. Na zakładce „User Role” wskazujemy wcześniej utworzoną rolę administracyjną.

Po wykonaniu tych operacji klikamy klawisz „Save User”.