Synchronizacja

Jeśli więc mamy zdefiniowany przynajmniej jeden profil synchronizacji to takowy oprócz pojawienia się na liście profili będzie dostępny w menu synchronizacji danego rodzaju sklepu jako kolejna pozycja menu.

Uruchomienie synchronizacji wykonujemy klikając klawisz „Wykonaj” na liście zdefiniowanych profili uprzednio któryś zaznaczając lub można wybrać dany profil bezpośrednio z menu synchronizacji. W menu profile identyfikujemy po nazwie profilu. Opis profilu w menu profili jest dostępny w dymku.

Podczas wykonywania transferu danych prezentowane jest okno z informacją o postępie wykonania operacji. Pojawiające się wartości procentowe są zależne od pobieranych informacji. Górny pasek prezentuje postęp całej operacji a dolny wraz z dodatkowym opisem prezentuje postęp konkretnej operacji tj: synchronizacji kontrahentów, zamówień.

Po wykonaniu transferu danych okno postępu zamyka się a na jego miejsce pojawia się okno podsumowania o ile nie zostało wyłączone w konfiguracji profilu oraz, jest informacja, którą można w nim zaprezentować.

W oknie podsumowania pojawiają się ilości przetworzonych rekordów danych lub innych, policzalnych jednostek. Dzięki tym ilością można się zorientować czy pojawiło się coś nowego w bazie danych, czy wystąpiły jakieś błędy i w ogóle jaka ilość danych została przetworzona. Znaczenie poszczególnych kolumn tej tabeli jest następujące:

Przetworzonych – Określa całkowitą ilość przetworzonych jednostek danych. Mogą być to np.: dane kontrahenta lub pojedyncze zamówienia.

Nowych – Określa ilość rekordów zidentyfikowanych jako nowe. W większości wypadków oznacza to tyle, że do DGCS System została dodana informacja np.: nowe zamówienie.

Zmodyfikowanych – Oznacza ilość jednostek danych, które zostały zidentyfikowane w DGCS System jako już istniejące i zostały zaktualizowane.

Błędnych – Ilość jednostek danych, podczas których przetwarzania wystąpiły jakieś błędy. Błędy w przetwarzaniu danych są rejestrowane i zapisywane w trakcie transferu danych i jeśli takowe występują to można je przeglądać w zakładce „Błędy” w oknie podsumowania. Również jeśli takowe występują to zakładka „Błędy” będzie pierwszą jaką zobaczymy gdy pokaże się okno podsumowania.

Pominiętych – Ilość jednostek danych, które uznane zostały z jakiś powodów nie istotne, ich przetwarzanie nie było konieczne lub nawet nie było wskazane. Pominięcie można np. dotyczyć ponownego importu zamówienia, które w DGCS System zostało już zrealizowane i nie ma sensu go modyfikować. W przypadku pominięcia danych prawdopodobnie pojawi się dodatkowa informacja na zakładce „Raport” w oknie podsumowania. W Treści raportu można doczytać dodatkowe informacje na temat przebiegu procesu transferu danych.