Rodzaj prezentacji danych

Wyboru rodzaju prezentacji danych – rodzaju wykresu dokonujemy w oknie zakresu.

W oknie wyboru zakresu mamy do wyboru dwa sposoby prezentacji danych na wykresie. Niezależnie od wybranego sposobu prezentacji na wykresie umieszczane są te same obiekty.

Wykres w formie drzewa

Wykres w formie drzewa gdzie dokument, od którego rozpoczynamy analizę jest jako pień a wszystkie pozostałe dokumenty i pozycje są gałęziami.

Wykres kołowy

Dokument, od którego rozpoczynamy analizę znajduje się w centrum okręgu utworzonego z dokumentów podrzędnych i nadrzędnych do wybranego.