Profile synchronizacji

Plik certyfikatu serwera

Plik certyfikatu serwera wymagany przy bezpiecznym połączeniu z serwerem sklepu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie dotyczącym bezpieczeństwa Bezpieczne połączenie HTTPS.