Zamówienia

System zamówień po stronie sklepu ZenCart zawiera komplet danych niezbędnych do obsługi danego zamówienia takie jak dane kupującego, zakupione towary, kwoty za towary oraz wybrana forma dostawy z jej kosztem. Każde zamówienie w ramach danych kontrahenta zawiera przynajmniej jeden adres – adres dostawy. Jeśli klient zaznacza potrzebę otrzymania faktury VAT i poda w tym celu inny adres wtedy w danych kontrahenta pojawia się inny zestaw danych adresowych a adres dostawy otrzymujemy na zakładce Odbiorca.

Jako dane zamówienia importowane są więc wszystkie dane, które znajdą miejsce w zamówieniu DGCS system.

 • Numerem zamówienia potwierdzonym jest numer zamówienia w sklepie ZenCart.
 • Data zamówienia jest datą zamówienia w sklepie ZenCart.
 • Dane kontrahenta są danymi do faktury z uwagi na ewentualną konieczność jej wystawienia lub dane do wysyłki, jeśli klient nie zaznaczył potrzeby posiadania faktury VAT. W danych Odbiorcy pojawia się adres do wysyłki. Importowane są wszystkie dane dostępne w sklepie ZenCart, które znajdują miejsce w zamówieniu DGCS System. W tym również telefon i e-mail klienta.
 • Pozycje zamówienia powstają na podstawie pozycji zamówień w ZenCart. Pozycja w zamówieniu jako indeks posiada „Products Model” podany na sklepie ZenCart co pozwala na automatyczną aktualizację stanu magazynowego towaru po realizacji zamówienia po stronie DGCS System. Tworzone zamówienie w ZenCart jest konfigurowane tak aby obsługiwało rezerwacje tj. towar zamówiony, na zleceniu oznaczany jest jako zarezerwowany i zmniejsza stan magazynowy jeszcze przed realizacją zlecenia.
 • Wybrany sposób dostawy oraz jego wartość trafia zawsze jako ostatnia pozycja zamówienia. Na zamówieniu w systemie ZenCart nie ma informacji o stawce VAT przesyłki więc jako stawka VAT podpowiadana jest najwyższa stawka VAT towarów znajdujących się na zamówieniu. Forma dostawy jest również prezentowana w części nagłówkowej zamówienia w polu „Forma dostawy” i jest to dokładny opis otrzymany ze sklepu.
 • Wybrany sposób zapłaty jest prezentowany w części nagłówkowej zamówienia w polu „Forma zapłaty” i jest to dokładny opis otrzymany ze sklepu.

Podczas importu danych z zamówienia wybrana w sklepie forma płatności jest analizowana pod kątem powiązania jej ze słownikową formą płatności DGCS Systemu. Ma to na celu ustalenie terminu płatności oraz późniejszą obsługę generowania płatności dla rozrachunku.

Pobrana ze sklepu nazwa formy płatności jest przyrównywana do form słownikowych w poniższej kolejności. Pierwsza, prawidłowo określona jest zapisywana jako właściwa na zamówienie. Pozostałe przypadki nie są wtedy analizowane.

 1. Nazwa formy płatności ze sklepu jest równa formie płatności w słowniku.
 2. Jeśli jest określony kontrahent zamówienia to pobierana jest domyślna forma płatności kontrahenta
 3. Wyszukiwana jest w słowniku taka forma płatności, która zawiera w swojej nazwie nazwę formy pobranej ze sklepu np: jeśli w słowniku mamy kilka form np: „Przelew – 7 dni” i „Przelew – 14 dni” i ze sklepu otrzymamy „Przelew” to zostanie przypisana najstarsza z form ze słownika np: „Przelew – 7 dni”.
 4. Pobierana jest domyślna forma płatności podana w konfiguracji ogólnej systemu [Konfiguracja] -> [Ustawienia ogólne] -> [Parametry] -> [Wystawianie dokumentów] -> [Domyślna forma płatności]

Podczas porównania wielkość liter nazwy nie ma znaczenia.

 • Status zamówienia jest przenoszony w formie oryginalnej ze sklepu ZenCart i jest również dostępny w części nagłówkowej zamówienia.