Pozycja przesyłki

Dla pozycji przesyłek, dla których ze sklepu nie posiadamy żadnego identyfikatora w pozycji zamówienia nie pojawi się żaden indeks. W takim wypadku w oknie edycji pozycji zamówienia można użyć funkcji „Zmień towar”. Jego klikniecie prowadzi do wyboru towaru z kartoteki towarowej i pozwala na wypełnienie przypisanie wszystkich danych wybranego z kartoteki towaru – tylko cena pozostanie nie zmieniona aby utrzymać kwoty z zamówienia w takiej formie jaką przygotowano w sklepie.

Aby zapobiec konieczności ręcznego przypisywania indeksu przesyłki można skonfigurować właściwe towary w magazynie DGCS System będące przesyłkami i dopisać im kody kreskowe takie jak nazwy typów przesyłek jakie mają obsługiwać ze strony sklepu. Np:

  • Jeśli w kartotece towarowej posiadamy jedną pozycję oznaczającą przesyłkę to w jej kodach kreskowych podajemy wszystkie nazwy przesyłek jakie występują po stronie sklepu. Dzięki temu ten towar będzie automatycznie wybierany przy obsłudze pozycji wysyłki i w pozycji zamówienia pojawi się jego indeks.
  • Jeśli w kartotece towarowej posiadamy kilka pozycji oznaczających przesyłkę takich jak „Kurier”, „Paczka pocztowa”, „List polecony” to w kodach kreskowych podajemy nazwy przesyłek jakie występują po stronie sklepu i odpowiadają danym formom dostaw. Np. dla paczki pocztowej dodajemy kod kreskowy o treści „Paczka pocztowa priorytetowa”. Dzięki temu ten towar będzie automatycznie wybierany przy obsłudze pozycji wysyłki gdy w formularzu dostawy zostanie wybrana właśnie „Paczka pocztowa priorytetowa” i w pozycji zamówienia pojawi się jego indeks.
  • Jeśli w kartotece towarowej posiadamy szczegółowe rozbicie na rodzaje przesyłek np.: „Przesyłka kurierska 5kg”, „Przesyłka kurierska 10kg” itd. To w dodatkowych kodach kreskowych możemy podać kod ZACZYNAJĄCY się tak, jak nazywa się forma przesyłki w sklepie z dopiskiem uszczegóławiającym (bo kod kreskowy musi być globalnie unikalny). Np: wszystkim przesyłkom kurierskim dodajemy opis „Przesyłka kurierska” i dopisujemy wagę czy „pobranie” natomiast podczas procesu synchronizacji procedura będzie poszukiwała takich towarów, które posiadają kod kreskowy zaczynający się od nazwy formy dostawy w sklepie ale z ceną zgodną z tą podaną w sklepie. Pozwala to na jednoznaczne wskazanie właściwego towaru określającego przesyłkę z właściwie dowolnym rozbiciem.

Szczegółowy podział form dostaw i obsługi przesyłek pozwala na generowanie statystyk oraz bardziej szczegółową analizę kosztów związanych z obsługa wysyłek.

Koszt wysyłki (cena) nie jest modyfikowana w procesie synchronizacji i jest przepisywana w wartości odczytanej ze sklepu. Dzięki dokładnemu podziałowi kosztów wysyłki na osobne towary w magazynie można dodatkowo przypisywać różne stawki VAT. Koszt (cena) wysyłki pobrana ze sklepu jest traktowana jako wartość brutto a wartość netto jest obliczana na podstawie stawki VAT towaru znalezionego przy identyfikacji sposobu dostawy.