Konfiguracja dostępu do modułów WooCommerce

Przed uruchomieniem pierwszej synchronizacji z danym sklepem WooCommerce należy stworzyć klucz API WooCommerce. W tym celu należy zalogować się do panelu administracyjnego sklepu WooCommerce i wykonać poniższe kroki konfiguracji. Jeśli takowa w części była wcześniej wykonywana należy odpowiednie elementy pominąć. Podana niżej instrukcja zawiera polskie, oryginalne nazwy pół i akcji. W przypadku innego języka należy szukać odpowiedników na stronie w podobnych lokalizacjach. Wygląd ekranów stron administracji sklepu może się różnić od tu zaprezentowanego jeśli zainstalowany został inny temat graficzny. Opis został przygotowany w WooCommerce w wersji 4.0.1 i w innych wersjach może się nieznacznie różnić jednak zasada pozostanie podobna.

W menu [WooCommerce] => [Ustawienia] => [Zaawansowane] => [REST API] utworzyć nowy klucz.

Klikamy klawisz „Dodaj klucz” znajdujący się nad listą i w nowym „okienku” podajemy niezbędne dane.

W opisie można podać dowolne dane.

Wybieramy użytkownika, do którego będzie przywiązany klucz API.

Uprawnienia ustawiamy na Zapis/odczyt. Ustawienie na odczyt spowoduje, że podczas synchronizacji produktów pojawią się błędy zapisu danych w sklepie.

I na zakończenie klikamy „Wygeneruj klucz API”, co spowoduje jednorazowe wyświetlenie wygenerowanego klucza API.

Wyświetlone ciągi znaków ck_… i cs_… należy skopiować do ustawień profilu synchronizacji.

Podane klucze pozwolą synchronizacji na właściwą autoryzację w sklepie.