Rodzaj synchronizacji

Podczas synchronizacji ze sklepem WooCommerce możemy wskazać następujące elementy do synchronizacji:

Zamówienia

Zaznaczenie spowoduje, że podczas synchronizacji ze sklepem WooCommerce do DGCS Systemu przeniesione zostaną zamówienia. Jako zamówienia po stronie sklepu WooCommerce rozumie się zamówienia dostępne w panelu administratora [WooCommerce]=> [Zamówienia] natomiast po stronie DGCS System zamówienia pojawiają się w kartotece zamówień dostępnej z poziomu menu głównego aplikacji Magazyn [Zamówienia] => [Zamówienie od klienta] => [Kartoteka zamówień od klientów]. Więcej o zamówieniach można przeczytać w punkcie Zamówienia.

Klienci

Zaznaczenie tego elementu spowoduje, że podczas synchronizacji do kartoteki kontrahentów DGCS System trafią dane klientów zarejestrowanych w sklepie WooCommerce. Podczas synchronizacji istniejąca kartoteka kontrahentów jest odpowiednio analizowana aby nie dublować istniejących już kontrahentów w DGCS System. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Weryfikacja danych kontrahenta. W synchronizacji kontrahentów nie biorą udziału klienci, którzy zakupili towary bez rejestracji (o ile taka opcja jest dostępna). Dane tych klientów znajdują się tylko na zamówieniach.

Produkty

Zaznaczenie tego elementu spowoduje, że podczas synchronizacji będą przetwarzane dane towarów zapisane w kartotece towarowej DGCS System. Dokładniejszy opis procesu synchronizacji można znaleźć w punkcie Towary i Produkty.

Cennik

Zaznaczenie elementu spowoduje, że po uruchomieniu synchronizacji zostanie wykonana synchronizacja podanego cennika towarów na podstawie cen w sklepie WooCommerce. Więcej na temat tej procedury można przeczytać w punkcie Synchronizacja cennika.

Definicje produktów

Zaznaczenie elementu spowoduje, że po uruchomieniu synchronizacji zostanie wykonany import towarów ze sklepu WooCommerce do definicji towarów w kartotece towarowej DGCS System. Więcej na temat tej procedury można przeczytać w punkcie Import definicji towarów.