Definiowanie parametrów profilu synchronizacji

Definiowanie parametrów profilu odbywa się podczas tworzenia nowego profilu synchronizacji lub bezpośrednio przed wykonaniem danej synchronizacji jeśli została zaznaczona opcja „Pytaj o parametry przed wykonaniem transferu danych” w danych podstawowych profilu.

Każdy z parametrów w tym oknie posiada swoją nazwę, obok której znajduje się pole na podanie wartości parametru. Pod spodem znajduje się opis lub krótkie wyjaśnienie znaczenia parametru.

Znacznik „Ukryj” pozwala na ukrycie parametru gdy okno zapytania o parametry pokaże się bezpośrednio przed wykonaniem synchronizacji. Dzięki tej opcji możemy zaznaczyć tylko zmienne parametry np.: hasło do konta w sklepie a pozostałe parametry ukryć oraz zaznaczyć aby okno zapytania o parametry pojawiało się bezpośrednio przed wykonaniem profilu. Przy takiej konfiguracji gdy będziemy chcieli taki profil uruchomić i wykonać synchronizację zawsze pokaże się okno zapytania o parametry, w którym będzie miejsce na wpisanie tylko hasła do konta sklepu.

Każdy z modułów posiada inny zestaw parametrów. Ich znaczenie zostanie wyjaśnione w kolejnych punktach.