Profile synchronizacji

Profilem określa się pojedynczą konfigurację synchronizacji danych. Profil przechowuje informacje o parametrach wykorzystywanych podczas wymiany danych. W systemie może być jednocześnie skonfigurowanych wiele profili, do różnych systemów, z różnymi parametrami gdzie to użytkownik decyduje, jakiego profilu w danym momencie chce użyć.

Podczas pojedynczej synchronizacji danych tworzona jest pojedyncza instancja profilu, która stanowi kontekst całej synchronizacji. Dane zapisane w profilu przechowywane są w bazie danych. Wczytywane są przed pierwszym użyciem i zapisywane po użyciu oraz podczas zamykania aplikacji.

Uruchomienie dodatku i synchronizację danych ze sklepem internetowym lub innym serwisem należy rozpocząć od stworzenia przynajmniej jednego profilu importu danych. W tym celu z menu głównego aplikacji wybieramy opcję np:

[Narzędzia] => [Synchronizacja z serwisem Allegro] => [Konfiguracja i uruchamianie].

Po wybraniu tej opcji otwarte zostanie okno z listą profili synchronizacji z portalem Allegro.

Po wybraniu tej opcji otwarte zostanie okno z listą profili synchronizacji z portalem Allegro.

Dla innych dodatków sklepowych lista profili synchronizacji ma identyczną funkcjonalność. Zawartość profilu różni się tylko pomiędzy wybranymi sklepami dostępnością zakresu synchronizacji oraz parametrami.