Synchronizacja z systemem aukcyjnym

Moduł dodatkowy do aplikacji DGCS System – Magazyn pozwalający na pobieranie danych ze wskazanego konta na portalu Allegro i ich zapis do aplikacji Magazyn. Pozwala na synchronizację z wieloma kontami portalu aukcyjnego. Dane dotyczące synchronizacji zapisywane są w bazie danych DGCS System lub przed każdym wywołaniem może się pojawić o nie pytanie. Synchronizacja odbywa się na żądanie operatora poprzez wywołanie pojedynczej pozycji z menu aplikacji Magazyn.

Zakres wymiany danych jest konfigurowany i zawiera:

Klienci – dane kupujących odczytane ze wszystkich formularzy dostawy zarejestrowanych na portalu aukcyjnym. Przed synchronizacją możemy wybrać, czy importujemy tylko klientów proszących o fakturę czy wszystkich.

Zamówienia – dane formularzy dostawy zawierające zestawienie zakupionych na aukcjach towarów / usług. Zamówienia pojawiają się w kartotece zamówień. Posiadają dane kontrahenta, listę zamówionych towarów oraz pozycję wybranego sposobu dostawy wraz z jej kosztem. W danych zamówienia otrzymujemy również rodzaj wybranej płatności, dostawy oraz status po stronie systemu aukcyjnego.

Cennik – pobieranie danych na temat cen towarów na allegro i ich zapis do cennika w magazynie.

Definicje towarów – napełnianie kartoteki towarowej danymi z aukcji

Raport aktualizacji ilości – wskazuje na konieczne zmiany w ilości towarów dostępnych na aukcji względem stanu magazynowego.

UWAGA. System REST API serwisu Allegro jest ciągle rozwijany dlatego podczas synchronizacji mogą pojawiać się problemy z dostępnością danych. W przypadku takowych operację należy spróbować powtórzyć.

Specyfikacja

Zakres wymiany Klienci, zamówienia (zakupione towary, dostawa), cennik, definicje towarów, raport koniecznych zmian w ilościach
Obsługiwana ilość kont Nieograniczona
Obsługiwane serwisy Allegro allegro.pl